Giấc Xuân

 

Mời người cạn chén nồng say

Riêng ta với chén đắng cay đang tràn 

Đêm xuân trở giấc mơ màng

Nửa say nửa tỉnh... Mộng tràn đêm xuân

Thiên thai... Lạc bước chân trần

Tay trong tay xiết... Tình Nhân... Muộn màng...

Giật mình... Ôi đã lỡ làng

Vòng tay khép lại... Bẽ bàng giấc xuân!

Sông Song