Nhớ Về Mẹ Huế

sông Hương, từng giọt, long lanh mắt
là lệ trong mơ con chảy về
mãi nhớ Trường Tiền buồn se thắt
mỗi nhịp rưng rưng những nét sầu

nhớ Mẹ chèo xuồng trong cơn lũ
mưa rớt vào tim, ướt nỗi niềm
Mẹ hỡi, hãy về ru con ngủ
cho sóng dạt dào giữa bờ thương

nhẹ vang tiếng mõ nơi Thiên Mụ
chạnh gõ linh lung một kiếp đời
như con nước lạnh, tìm biển trú
gió gọi Đông Ba chan chát lòng

Hòn Chén vẫn đầy trăng ngọc hé
soi khép vào hồn tuổi xa xưa
Tam Giang giòng nhớ, còn trôi khẽ
chảy mãi hương lòng ở giữa tim

Mẹ ơi, Thủy Biều, con xa xứ
ni nớ gọi thương mỗi đêm ngày
điệu hò, câu hát trên Bến Ngự
reo ngàn hạt nhớ... mãi trong mơ...

Trường Đinh