Có Thể

 

Có thể nắng

sẽ buồn hơn 

cơn mưa mong mỏng như hờn dỗi yêu 

sớm mai nghiêng nỗi nhớ chiều 

buồn trong thinh lặng tịnh điều mặc uyên 

câu thơ  mỏng dánh cánh thuyền 

sang ngang bước lỡ nợ duyên chòng chành 

giêng hai giọt nắng đành hanh 

se đường cắn chỉ kẻ vành môi thơm 

có lẽ ngày 

buồn hơn đêm 

quỳnh 

em hương sắc trước thềm 

đợi trăng

về đi 

kẻo lỡ muộn mằn

ta

thằng du tử mãi đằng đẵng xa

d u y p h ạ m

*