Đếm Thời Gian

* viết tặng một người bạn vong niên.

 

Những chiếc lá

khô

vàng

góc sân

chờ hóa kiếp

oOo

Dưới lớp tầng ủ mục

một mầm non 

chỗi dậy

bước tiếp

hành trình xanh

oOo

Anh

rệu rã bước vào đông

buông

gánh gồng cuộc trăm năm sắp trả

Và 

em 

là chiếc lá 

lặng thầm

lệ ngược

đếm

nhịp đập 

thời gian...!

Duy Phạm