Quê Tôi

Lênh đênh con nước bập bềnh
Thuyền trôi giữa biển nhẹ tênh tâm tình
Nhớ bờ eo biển quê mình
Gối đầu ụ cát vẻ hình nước Nam
Xa xa núi đá ông Hoàng
Thuyền trôi ngậm sóng nhả vàng ánh trăng
Nối dài cồn cát lan man
Mộng Cầm, Mặc Tử hỏi han chuyện lòng
Phú Hài chờ sáng nước ròng
Thuyền ghe ngái ngủ dòng sông đi về
Hồi chuông buổi sáng miệt mê
Thúc lòng mở đạo vổ về thánh cha
Vọng vang tiếng hát loang xa
Thánh đường trỉu nặng lòng ta ý người
Qua cầu cánh nón vội che
Đường về Mũi Né triền khe suối hiền
Vòng qua Cung Nữ A Phòng
Một thời Nguyễn Ánh long đong đứng ngồi
Chim cu gáy giữa núi đồi
Nhớ Chiêm Thành cổ bồi hồi xót xa
Đường xưa mất dấu không nhà
Là đà cây cỏ hồn ma thuở nào
Lao xao gió thổi qua cầu
Thuyền ai thả lưới bên đầu sông xưa?

Quang Nguyên
92/27/2023