Tuyết Quyền

Lại rơi tuyết lại rơi thêm rồi
Chân bước mặt bằng mầu trắng vôi
Tắc nghẽn đường đi xe cộ đứng
Thềm nhà xúc mãi gạch e còi
Mềm chân lưng mỏi bổ thông khí
Dẫn huyết toàn thân ý chắc trôi
Đành vậy thái quyền chân đưa tấn
Nhọc nhằn chi lắm hỏi ông trời

Quang Nguyên
02/28/2023