Lục Bát

Lục bát câu thơ trải dài
Mắt ai thương nhớ khóc hoài từng đêm
Chim xanh tiếng hót biệt tăm
Độ từ tóc bạc con tằm hết tơ
Thôi chờ thôi nhớ thôi mơ
Xếp hương tình cũ vu qui phận hồng
Sang ngang chồng chéo lạnh không
Đò cũ đâu bóng ai trông ráng chiều
Lục bát câu hát mỹ miều
Hò ơi xa lắm ít nhiều nhớ nhung

Quang Nguyên
26/02/2923