Mưa Bên Sông!

Này xuân! Xuân giận hờn chi?
Mà mây u ám ôm ghì trời cao
Để cho cánh Nhạn lao đao
Bỏ quên phố nhỏ lao xao mưa chiều

Bên sông dáng nhỏ liêu xiêu
Lòng như dậy sóng... Bao điều khó phân
Xuân đời đã bước xa dần
Tương tư ngày tháng thanh tân... Xa rồi!

Sông Song