Cánh Xuân Phai

Khe khẽ thôi, nhẹ nhàng thôi Anh
Nàng xuân mỏng... nhẹ nhàng tí Anh
Nở sao đem gió lay mành?
Đem mưa dội xuống dập cành xuân mai

Mưa rơi... dai dẳng suốt đêm dài
Héo cả lòng ai... Cánh xuân phai
Trợt, trơn lối đến thiên thai
Đành thôi lỗi hẹn... Mặc ai dỗi hờn!

Sông Song