45 Năm... Ngày Má Đi

  Nửa xuân sao lộng gió đông?
  Lay làn khói trắng bềnh bồng tỏa lan
  Đầu xanh nay phủ mây ngàn
  Bốn lăm năm chẵn võ vàng đời con

     Má đi khi tuổi còn son
  Trả thân cát bụi... chưa tròn ước mơ
  Các con tuổi hãy còn thơ
  Bước chân khập khiễng bơ vơ giữa đời

     Bốn lăm năm lắm chơi vơi
  Đứa còn đứa mất... Sóng đời nhấp nhô
  Má ơi! Cuộc lữ... Xô bồ
  Cầu thôi gió bạt, sóng xô bến đời!

     Sông Song