Hun Hút Biển Xa

Chị lại tìm về với biển xa
Từng con sóng vỗ xoáy xô lòng
Cô đơn dáng nhỏ bên ghềnh đá
Dõi mắt trông ra... Hun hút... Tìm
Mênh mông biển lớn... Mênh mông quá
Bóng dáng con giờ hun hút xa!

Sông Song