Tương Tư

Tóc thề mấy đọt yêu ma
giả
ngu ngơ
lạ
trêu tà áo bay

bữa nay
mắc chứng mộng ngày
nắng say giáng ngọc biện bày se sua

vành môi đoan thục thẹn thùa
dao cau mắt liếc em bùa ngải tôi

nghĩ là
mưa
nắng
thế thôi
hoa cau chín rụng xuống đổi… trầm tư

Bữa nay
trăng cũng phù hư
khi em
mim mỉm cười… trừ
người dưng

duy phạm