Ước Nhớ

(Mấy vần thơ, viết về Huế)

Mượt mà cơn gió thơ ngây
chiếc hôn O trên nền trán

mơ đến đêm mơ dịu dàng
Ngự Bình, tay ấm nàng mây

Tam Giang nhớ bến, sum vầy
bây chừ, dòng trôi Như Ý

xuôi về ni nớ xanh mây
Mười Thương quê mẹ trải dài xứ Thơ

ả yên một đóa Lộc Trời
những hoa đăng gửi, thuyền mơ bến tình

Trường Đinh