Đạo Tình Tiễn Biệt Nguyên Trung

(Thi điếu Phật tử Nguyên Trung Ngô Văn Bằng)

Mùa Thu vừa đến,
Tin Nguyên Trung Ngô quân vĩnh biệt:
Mây trắng nghìn xưa trùng trùng như nhất;
Huế - Cali là hai phía một hành tinh…
Nên hội ngộ, từ li là trở về chốn cũ,
Buông xả… nhẹ nhàng cất bước ra đi.

Nhớ giáo sư Ngô Văn Bằng sinh viên, giảng viên Đại Học Sư Phạm Huế.
Tưởng niệm anh Nguyên Trung, huynh trưởng Gia Đình Phật Tử An Hòa Huế, Việt Nam.
Tưởng niệm nhà văn, nhà báo Nguyên Trung tổng chủ biên báo Chánh Đạo tại Hoa Kỳ,
Thương tưởng cư sĩ Nguyên Trung Ngô Văn Bằng thành viên năng nỗ trong liên đoàn Cali Phật tử.

Thế thái nhân tình…
Một thời uyên ương, một thời phai nhạt,
Tri âm trăng tàn nước cạn, sông sâu!
Nguyên Trung, hề! Nguyên Trung,
Sá chi thế thân thế như sương tuyết:
Nửa đóa vô duyên, nửa đóa hồng!

Tiễn biệt người đi: Đau xót lắm,
Một tấm lòng chia sẻ bấy cung thương.
Quê Mẹ, Quê Người hai phương cùng một hướng:
Một bản tâm hương vì đạo, vì đời…

Anh em ta đó,
Người trước kẻ sau:
Vé một chiều lần lượt lên tàu,
Có hết sức thì cũng trước sau đôi chuyến.

Thế hệ sinh ra và lớn lên thời chinh chiến,
Núi lở, sông mòn nhân tâm ly tán;
Kẻ nhập cuộc cũng hai bàn tay trắng,
Người bên lề thua thắng thật như mơ!

Giữa thế giới ma và người chen lấn ganh đua:
Trí thức suy vi,
Kẻ sĩ cuối mùa…
Bãi khóa, xuống đường, giảng đường, thư viện;
Súng đạn vô tình mạnh được yếu thua.

Huế quê mẹ qua bao mùa giông bão,
Rêu phủ hoàng thành mưa tuôn cắt ruột,
Điệu nước sông Hương đội nắng giang đầu;
Quý đạo, thương đời một thời tranh đấu…
Người đã về đã tới… qua cầu.

Tâm nhất quán là không về đâu cả:
Không lại hoàn không như nước đá giữa băng dương.
Đá tan loãng hay đông thành núi tuyết…
Cũng “nhất như” như một thể miên trường.

Huynh trưởng Nguyên Trung:
Quý đạo, thương đời;
Quê mẹ, quê người,
Bao năm xuôi ngược.
Tà huy mây trắng phương xa,
83 năm trăng lặn nở hoa đạo tràng.

Tiếp dẫn hương linh
Đạo tình tiễn biệt!

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn
Sacramento, Sơ Thu 10-9-2023