Viễn Du

Ừ thì ta sẽ là mây ,

Đi cùng với gió xa bay muôn trùng.

Hôm nay vẫn cứ thong dong

Hát tình ca với mênh mông đất trời  

 

Ừ thì ta cứ chơi vơi ,

Sân si chìm nổi giữa đời ngổn ngang

Hôm nay có chút nhẹ nhàng ,

Ru tâm vịnh cảnh gió ngàn vô thanh. 

 

Ừ thì mộng vỡ không thành ,

Công danh huyễn hóa cũng đành chứ sao

Tỉnh ra nửa giấc chiêm bao ,

Phù vân vỗ cánh bay vào hư không !

 

              Tương Giang