Chim Về Tắm Giọt Nắng Sầu

mưa rơi...
sóng vỡ trong lòng
người ơi, có nhớ giòng sông quê nhà
thu vàng
lá úa
sầu ca
bóng chiều mưa lũ
mẹ già quạnh hiu

gió về...
chốn cũ tiêu điều
sương đêm giá lạnh
chim kêu gọi đàn
người ơi, bến nước sầu tang
thương con chim nhỏ lạc đàn bơ vơ

mồ xanh...
cỏ lạnh màu trời
mẹ về...
trong gió...
hạt thơ vỡ ngàn
trăng tàn xuân đến muộn màng
quê cha, nỗi nhớ...
lệ tràn cố hương

người xưa
cảnh cũ
hài sương
mẹ ơi, mưa đã sầu vương tơ trời
xót xa biển lệ đầy vơi
bài thơ gởi lại
ngàn lời ân sâu

chim về tắm giọt nắng sầu
mẹ ơi... mẹ đã hương đầu biệt ly...

Trường Đinh