Còn Một Quê Hương Để Nhớ

Canh chua nấu cá lòng tong
không ngon vẫn thấy trong lòng ngọt ngay.
Dù không rượu vẫn thấy say
bởi em duyên dáng, thơ ngây, thật thà.
Yêu em mặc áo bà ba
tuy là mộc mạc nhưng mà dễ thương.
Cám ơn một chút quê hương
vẫn còn để nhớ dặm đường long đong.
Canh chua nấu cá lòng tong
bà ba Em mặc ấm lòng người xa.

Hà Việt Hùng