Bài Thơ Làm Cuối Năm

Mưa rả rích cả đêm qua mưa lớn
Nằm nghe mưa dỗ giấc ngủ gợn buồn
Cơn mưa mùa đông bất ngờ không hẹn trước
Cơn mưa cuối mùa trước ngày tết Việt Nam

Mưa dai dẳng, mưa kéo dài rỉ rả
Lá mùa đông rơi lả tả bên thềm
Ngày cuối năm lòng chợt thấy êm đềm
Không nao nức, chả xuyến xao rộn rả

Ngày cuối năm quẳng vất mọi lo buồn
Ngày cuối năm giữ tâm mình êm ả
Nước mưa kia tẩy sạch cõi ta bà
Gạn lọc bớt cái ta đầy ngã mạn

Gạn lọc bớt cái ta đầy ngã mạn
Bớt luyến ái lo dầy công tu tập
Bớt tham lam làm công quả, thiền hành
Bớt làm thơ, bớt “tưởng”, làm lành
Biết hướng thiện giữ tâm đừng chao động

Ngày cuối năm mong chính tôi,
mong bạn bè, người thân bớt mộng
Sống hiện tiền, sống thật đẹp từng phút giây
Hiện tại là đây, thiên đàng là đây
Đâu cần chết mới tìm ra cõi phúc

Quách Như Nguyệt
Làm cuối năm ngoái