Lời Ru Xanh 

 

Ngoài kia ngọn cỏ lay

Giữa trời cao đất rộng

Viết câu thơ về mẹ

Ngọn cỏ về trên tay

          --

Mẹ để màu cho cây

Mẹ để lời cho gió

Mẹ ơi ! cây và gió

Lời ru xanh nơi này

          --

Để con làm nắng ấm

Mẹ qua hết đêm đen

Để con làm hoa nở

Mẹ qua hết đông dài

          --

Có con chim ngây thơ

Tưởng đo được trời rộng

Có áng mây vu vơ

Vẽ lên hình hài mẹ

          --

Thơ bằng lời ru xanh

Tình mẹ mênh mông quá

Suốt ngàn năm qua đi

Mà sao thơ không thành.

 

Phan Thanh Cương