Thương Mẹ, Thương Cả Nhân Sinh


‘Mẹ già như chuối Ba hương’
Như xôi gấc đỏ như tương chao chùa
Thanh tao tinh khiết hương đưa
Tóc xanh nay bạc nắng mưa vô thường
Mẹ nay nằm xuống mà thương
Chúng con côi cút biết đường nào đi
Hy sinh từ thuở xuân thì
Tảo tần hôm sớm, củ mì thay cơm
Sống đời phúc hậu hương thơm
Dạy con lễ nghĩa sống thơm bạc ngàn
Mẹ đi như lá mùa sang
Như bình mình chớm sương tan không lường
Đến đi trong cõi sắc hương
Thong dong tự tại con đường Mẹ đi
Mẹ mênh mông cõi Từ Bi
Mây qua đỉnh núi thoát ly vô thường!

Bạch Xuân Phẻ