Thuở Học Trò

 

Mây vẫn bay trong chiều xưa tuổi dại,
Trên căn nhà hoa đẹp bóng trăng đêm.
Thuở học trò lòng tôi yêu hoa giấy
Nhưng không ngờ tình đó chính là em

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du