Trong Thư-Viện

 

Những buổi trưa Sàigon 3 giờ nắng đổ.

Giấc ngủ nửa chừng chờ đợi màn đêm.

Dẫy bàn dài thành con tầu sách vở

Chiếc ghế thiếu người làm anh nhớ đến em.

 

                              Đức Sơn