Đường Quê

Đường quê năm ấy còn chăng

Quanh co ngõ hẹp tung tăng đến trường.

Con đê ngõ tắt làm đường

Nhớ chăng tuổi nhỏ vẫn thường hay đi.

 

Nhớ chăng năm ấy mùa thi

Ve kêu phượng nở mình đi hái về.

Ép trong trang vở thơm ghê

Ngồi ôn kỉ niệm nhớ về đường quê.

 

Thanh Tâm