Nhớ

Nhớ thời còn con gái
Tóc ai xỏa ngang vai
Anh là chàng trai trẻ
Thích trêu chọc với ai
Đường đến trường rợp mát
Bóng me vẽ đường dài
Xe đạp chung góc phố
Có cô bé mắt nai
Thích chè đậu nước đá
Thích trà đá chạm môi
Uống một ly mía ngọt
Tình nàng vào tim tôi
Đời biệt ly pha phôi
Nụ hồng đã nổi trôi
Tuổi học trò bỏ lại
Nhớ kỷ niệm mãi thôi

Thanh Hương