Lá Ơi! 

 

Lá ơi! Hát khúc yêu thương

Cho em ôm trọn quê hương vào lòng  

Lá thèm hứng giọt sương trong

Cho em hoa trái ngọt nồng môi thơ

Lá ơi! chẳng sợ bơ vơ

Có em dưới lá ngu ngơ dáng gầy

Lá vàng lá ngủ trên tay

Đông tàn sẽ hết, xuân này lá xanh.

 

1978

 

Hoa Mặt Trời