Lá Bồ-Đề

 

Trong mưa có giọt cam-lồ,

Trên mây có giải tuệ-thi bay về.

Thuở nào trong cõi u-mê,

Quét trăng thấy lá bồ-đề trước sân.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du