Tiếng Vọng Vô-Thường

 
Chuông ngân vọng tiếng vô thường
Xua tan đêm tối... đoạn đường còn xa
Tâm an... lội cõi ta bà
Thong-dong dạo bước... đi qua cuộc trần.
 
Sông Song