Hơi Thở Nhẹ

 

Sáng nay Trăng qua núi

Vẫn thanh tao nhẹ nhàng

Nhìn Trăng không dính mắt

Hơi thở này nhẹ tan.

Tâm Thường Định