Hạnh-Phúc Cái Mình Đang Có

 

Cái có của Người

Cái không của Ta

Vẫn vui hiện tại

Ganh ghét buông xa!

 

Tâm Thường Định