Ta Thấy Em

 

Kẻ du thủ rong chơi trên xứ lạ

Sau thuyết trình mang chánh niệm vào đời

Ai chở mộng đi về miền đất hứa

Thấy xanh xao thân xác lũ em thơ

 

Thấy mẹ gầy, chị đen thủi trơ vơ

Ôi bụi bặm với người xe đông đúc

Ta cứ ngỡ người như sông có khúc

Ai bơ vơ xô dạt bến sông Hằng

 

Ta thấy thần thấy thánh cũng bất năng

Theo gót Phật thấy trần gian mộng mị

Bao trầm luân bao đau khổ lâm li

Thì mới ngộ ra con đường Trung Đạo

 

Ta thấy Phật trong em qua diện mạo

Ta thấy ta qua mưa gió cuộc đời

Ta thấy người có Phật tánh muôn nơi

Ta thấy cả hư vô trong khoe mắt.

 

Bạch Xuân Phẻ