Nhìn Trăng Thấy Gì

 

Nhìn trăng ánh sáng tám chiều

Tưởng gần, không phải, mỹ miều rất xa

Tịch lặng Phật tánh trong ta

Trở về tánh Phật rỗng rang nhiệm mầu

 

Thấy trăng tạm niệm trong đầu

Khởi lên, bỏ xuống dính đâu niệm này

Ánh trăng vằng vặc lung lay

Đều thân hơi thở  mảy may nhẹ nhàng

 

Trăng vàng cùng gió mùa sang

Từ bi, tĩnh lặng bước ngang tâm mình

Rọi soi Phật tánh lung linh

Thường hằng thanh tịnh lặng thinh mỉm cười.

 

Bạch Xuân Phẻ