Lưu lạc

 
Bảng lảng... Níu chiều mây xuống thấp
Đồi non... Vờn cỏ gió trêu đùa
Viễn xứ thuyền lênh đênh biển cả
Bạc đầu sóng vỗ dạt bờ xa
 
Về đâu những cánh chim lưu lạc?
Bạt ngàn gió lộng cuốn hoàng hôn
Chìm sâu trong bóng đêm cô độc
Mơ ánh huy hoàng lúc rạng đông!
 
Sông Song