Chùa Cú

Lên non hái nụ hoa rừng
Lưng chừng mây nhả một vừng hào quang
Xuống khe húp ngụm nước trong
Bọt tan hơi gió cầu vồng xa xa

Đêm choàng áo ngủ la cà
Sương rơi thấm lạnh ngật ngà núi non
Hỏi sư kinh tụng chùa mòn
Liêu xiêu gạch đá bụi còn bủa vây

Ngày xưa con cọp về đây (*)
Nghe kinh thảng thốt cũng say men thiền
Sư ông dựng nghiệp cầu duyên
Cửa chùa mây trắng trăng huyền treo ngang

Bốn bề cây cỏ mang mang
Chim về gõ mỏ suối rừng reo vang
Gần xa vi vút gió đan
Vô vi chú tiểu đăng đàn chuyện xưa

Hừng đông pha chén nước trà
Khách còn ngơ ngẩn tò mò lim dim
Bên tường con nhện im lìm
Nhả tơ giăng cái nghiệp mình quàng vô

Quang Nguyên
17/06, 2021

 

(*) Núi Cú, Phan Thiết khoảng năm 1978, 1979