Sóng

Sóng đến từ đâu, đi về đâu  
Gợn sóng có khi vỡ từ đầu 
Có khi gom lại thành lượn sóng
Nhấp nhô lên xuống, sóng trôi mau...

Vừa mới nổi lên lại vỡ tan
Lại hòa sóng khác, lại xếp hàng
Có khi ghé bến, khi xuôi, ngược
Hỏi sóng nào đi tới cuối hang?

Hỏi có sóng nào đến biển sâu 
Và gợn nào là sóng khởi đầu?
Có bao nhiêu sóng, không đếm xuể
Cho dù đã cố đếm thật lâu!

Những hôm lặng gió, sóng ở đâu
Khi gió thổi to, sóng bạc đầu 
Mà sóng từ ai, ai sinh sóng 
Sóng đến từ đâu, rồi về đâu?

Mây, mưa, nước, gió, sông, hồ, biển
Thác, ghềnh, suối, lạch... trôi biền biệt 
Sóng đến từ đâu, sóng về đâu
Luân hồi của nước, thứ gì đầu?

Mẹ gà với trứng, cái nào sau
Hạt giống - cây to, cái khởi đầu?
Người sinh nhiều thế, từ đâu đến
Khi chết đi rồi, người về đâu? 

Chẳng có đầu tiên, chẳng có sau
Vòng tròn khép kín, chẳng nốt đầu 
Trùng trùng duyên khởi, soi vạn vật
Chẳng đến từ đâu, chẳng về đâu...

Thiên nhiên sinh thế là như thế 
Vũ trụ “như là - as it is"
Lão bệnh tử sinh là như thế
“Tám khổ” theo nhau tạo thảm sầu!

Sao Khuê