Giáng Sinh Cứu Độ Phục Sinh

Vầng trăng vừa khuyết lên cao
Lao xao hơi gió mặt ao chao lòng
Đêm đông máng cỏ giữa đồng
Chúa Con bật khóc bềnh bồng thánh ca
Thiên thần tiếng hát vang xa
Ba vua sao dẫn đường về Bê-lem
Chúc mừng Thiên Chúa giáng trần
Thấp hèn dưới thế bình an muôn nhà
Chúa Con giao ước Chúa Cha
Thánh Thần thông tuệ tròn ba ngôi đều
Maria mẹ Giê Su
Đồng trinh vô nhiễm tội từ nguyên sinh
Đầy ơn phúc độ sanh linh
Muôn vàn ân sủng thánh vinh cõi trời
Giáng Sinh Thiên Chúa rạng ngời
Tin Mừng cứu thế Ngôi Lời Phục Sinh

Quang Nguyên