Tùy Duyên

Từng chùm trắng xoá rải ngoài hiên
Đọng lại trên cành, cảnh thần tiên
Chẳng đỏ, không hồng nhưng mang sắc
Đông sang lạnh lạnh, trắng môi viền.
Trên giây, một chuỗi tựa kim cương
Mới có, rồi không, tựa chữ thiền
Vừa sáng long lanh giờ biến mất
Duyên hợp rồi tan. Xả: bình yên

Sao Khuê