Công Án

Có ai nhìn thấy gió
Sao cờ lại bay bay
Có ai nhìn thấy tâm
Nhân ái bày sẵn có

Có ai nhìn thấy hồn
Dạo chơi cõi mênh mông
Lững thững đi vào mộng
Trò chuyện trong vô ngôn

Tiền kiếp đã ở đâu
Trên đầu sông ngân hà
Dưới bể trời nhân thế?
Ra vào cõi ta bà

Tiền kiếp xưa rất lâu
Tuổi bằng số thiên thể
Chu du vạn cõi giới
Nhớ rồi lại quên mau

Hậu kiếp mãi ngàn năm
Ta gặp em gặp gió
Thấy cờ lại bay lên
Nhân Nghĩa gióng chiên trống

Tâm còn khơi gạn đục
Thiền định nhập cuộc chơi
Trí Huệ vượt ngàn dặm
Gặp em kiếp nổi trôi

Tơ tưởng trong cõi thần
Lòng trần lâng lâng nhẹ
Nghĩ điều không muốn nghĩ
Tâm đậu ngoài chân thân

Cõi này hay cõi nữa
Cuộc thiên biến tâm như
Cái biết cùng tan vỡ
Bọt biển thành tâm tư

Độ tâm như đưa đò
Lại sông sóng âu lo
Qua sông sầu bĩ ngạn
Qua lại mấy đong đưa?

Có ai nhìn thấy núi
Có ai nhìn thấy mây
Ngoài kia nắng vàng úa
Gió thổi bạt hàng cây

Quang Nguyên
05/02 2023