Phục Sinh

Giữa bóng tối và tội lỗi
Trong vô vọng và sợ hãi
Chúa sống lại cùng nhân loại
Ơn mặc khải
Mở cõi thiên đàng cho người công chính
Mang ánh sáng từ trời chiếu vào cõi lương tri
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Trên các tầng trời
Niêm dấu ấn trên cây thập tự
Linh khí tràn xuống thế gian
Cứu độ nhân loại
Vòng quay mùa Phục Sinh
Ánh sáng bất diệt
Hướng dẫn linh hồn
Nhập cõi Bình An và Thánh Thiện
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Amen

Quang Nguyên
Ngày 6 Tháng 4, 2023