Chưa Đến Chưa Đi

         Kính tặng Thầy Thích Đạo Quảng

 

Giọt nắng long lanh, bình minh êm ả

Hạt mưa lung linh, lòng sao bâng khuâng

Giọt nắng long lanh, nhiệm mầu tượng đá

Thầy về hay đi, hạt mưa lung linh.

 

Sacramento, CA - Đầu tháng 4, 2010

Bạch Xuân Phẻ