Pháp Lữ Hồi Sinh

       Kính tặng Thầy Đạo Chí

 

Về đây lữ khách đường xa

Tụ bên Tuệ Giác la đà kệ kinh

Thênh thang pháp lữ hồi sinh

Thuyền từ bến trọ phù sinh kiếp người.

 

Bạch Xuân Phẻ