Thuyền Không

 

Đêm qua có chiếc thuyền không

Theo dòng đạo hạnh bềnh bồng Thiên-Thai

Đời người như giấc mộng dài

Ngộ ra thấy chốn Bồng-Lai rất gần.
 
Nguyễn Hoàng Lâm Ni