Có Nội Mới Có Mẹ

Mejt

   Hôm nay ngày Lễ Cha. Hai bố con An đi thăm mộ ông nội của nó. Con bé thắc-mắc hỏi:

- Bố ơi, ông nội đâu có phải là bố của con mà con phải đi thăm?

- Nhưng ông nội là bố của bố. Có nội mới có bố. Có bố mới có con.

   An suy-nghĩ và nắm chặt tay bố. Con bé nói:

- Sau này con và con của con cũng sẽ đi thăm mộ bố. Con cũng sẽ trả lời có ông nội mới có mẹ, có mẹ mới có con.

   Bố An cười xoa đầu An và khen con bé ngoan.