Bông Cúc Vàng Ngày Tết

Mejt

   Năm nào cũng vậy. Chị luôn lựa mua chậu cúc vàng đẹp nhất để đem ra mộ mẹ chồng. Hành-động của chị làm anh cảm-động.

   Năm nay chị bỏ anh đi vì căn bệnh ngặt-nghèo. Mộ mẹ anh thiếu bông. Mộ chị quạnh-hiu.

   Con anh học xa nhà, còn anh thì về quê vui tết.