Một Nốt Nhạc Cho Mẹ

Mejt

 

 

   Vào những năm 1975, 1976, 200 USD là một số tiền rất lớn đối với nhiều người tị-nạn. Vì biết con thích piano, mẹ tôi đã mua lại cái đàn cũ-rích mà nhà trường bán lúc bấy giờ.

   40 năm trôi qua, đàn vẫn còn nhưng mẹ tôi đã ra đi từ lâu. Chồng tôi nói bỏ mua cái khác nhưng tôi không nỡ. Vẫn là một kỷ-vật đẹp.

   Tôi đã viết nhiều bản nhạc từ cái đàn piano này, nhưng tôi chưa hề viết được một nốt nhạc nào cho mẹ mình.