Mình Ơi, Anh Về Rồi

Mist

  Mỗi lần đi đâu về, anh thường nói to khi mở cửa:
  - Mình ơi, anh về rồi.
  Và luôn nhận được câu trả đầy mừng-rỡ thương-yêu của vợ:
  - Mình về rồi, hả?
  Sau khi vợ mất, anh cũng vậy, nhưng nói âm-thầm:
  - Mình ơi, anh về rồi.