Thằn-Lằn Nghe Kinh

Mist

   Mỗi ngày chị đều nghe nhiều bài giảng ở trên mạng xã-hội, hết của cha này, lại qua cha khác, rồi điện-thoại giới-thiệu cha này hay, cha kia giỏi... Chị chia-sẻ với bạn bè kinh-nghiệm sống của chị ở chỗ làm. Con này giành khách của chị, bà kia nói những điều không tốt về chị... Rồi vì nhờ nghe giảng, chị trở nên thánh-thiện hơn.

   Con thằn-lằn nghe kinh mà đắc-đạo. Còn anh, mỗi lần phải nghe những bài giảng trên, anh cảm thấy bực mình về cái sự thánh-thiện của vợ.  Giá mà vợ anh đừng chia-sẻ những kinh-nghiệm sống. Anh ao-ước.