Gà Trống Nuôi Con

Mejt

Ngày mẹ mất, tôi đã có trí khôn. Ngày tôi đi lấy chồng, vẫn một mình bố lo lắng, dặn dò.

Hôm nay, ngày của mẹ, tôi cảm cảnh gà trống nuôi con, và tình bố dành cho mẹ, cho tôi.

Bố ơi, con thương bố lắm. Bố luôn là mẹ của con.