Con Sẽ Về Nhưng...

Mejt

   Cô gái rượu của bố gởi mấy giòng nhắn ngắn-ngủi là không về. Chị gọi con nhưng nó không trả lời. Thời buổi 4G, 5G, con cái của anh chị cũng tiết-kiệm lời nói, tránh nói chuyện với bố mẹ, chỉ "text" vài chữ.

   Chị lái xe nhanh nhất mà chị có thể để gặp con, chị muốn hỏi cho rõ ngọn-nguồn vì sao. Con chị trả lời:

- Mỗi lần con về bố mẹ đâu có dành thời-gian cho con, hay cho gia đình mình? Bố mẹ chỉ lo cho bạn-bè của bố mẹ, hết ăn uống, rồi lại đánh bài.

   Chị chưng-hửng. Con chị nói đúng. Những lần tổ-chức sinh-nhật cho con, hay ngày của bố, ngày của mẹ... Con chị về và rất cô-đơn.

- Bố mẹ xin lỗi con. Nhưng hôm nay con về để bố vui. Bố mẹ đã lỡ mời các bác, các cô rồi. Sau khi con cái của các bác, các cô về... Họ sẽ đến với mình.

- Con sẽ về... Nhưng bố mẹ đừng ăn uống xong rồi lại đánh bài như những lần trước nữa... Và xin bố mẹ cho con một ít thời-gian riêng với bố mẹ.

   Cô gái rượu của bố ngừng một chút, hình như cố tình để chị nghe, rồi hỏi:

- Được không, mẹ?