Nụ Hôn Đầu

Mist

     Tôi hôn lên trán con.  Thằng bé sung-sướng cười.  Đôi mắt trong.  Hàm răng trắng.  Sao mà dễ thương quá.  Nó víu cổ tôi và đòi hôn trả.  Tôi thấy hạnh-phúc ngập tràn trong lòng.
     Tôi biết mẹ tôi đã hôn tôi nhiều lần.  Và tôi cũng từng víu cổ bà để hôn trả.  Nhưng đó là chuyện xưa.  Thuở tôi bằng tuổi con tôi bây giờ.
     Những cái hôn của tôi ngày đó chẳng qua chỉ là bắt chước.  Vừa rồi, tôi mới thật sự hôn mẹ tôi lần đầu.  Lúc đó, bà nằm trong quan-tài.  Trán bà lạnh ngắt.