Người Cha Tuyệt-Vời  

Nguyên-tác: A Famous Father

Nguồn: Chicken Soup IV

Lược dịch: Nguyễn Xuân Long

  

   Hôm nay, một con người vĩ-đại đã qua đời.

   Ông không phải là nhà lãnh-đạo cấp thế-giới, một bác-sĩ trứ-danh, một anh-hùng trong chiến-tranh hay một bộ mặt thể-dục, thể-thao. Ông cũng không phải là một nhà kinh-doanh và bạn không bao giờ thấy tên ông trên những trang báo tài-chính.

    Nhưng ông là một trong những con người vĩ-đại nhất, hiếm thấy.

    Ông là cha tôi.

    Ông làm những việc tầm-thường, trả tiền các hóa-đơn đúng ngày, đi lễ vào ngày thứ bẩy và là hội-viên hội Phụ-Huynh Học Sinh. Ông giúp các con làm việc nhà và lái xe cho vợ đi mua các tạp-phẩm vào chiều thứ năm; đón con và bạn về trong các cuộc đấu bóng.

    Đêm nay là đêm thứ nhất không có ông. Tôi không biết phải làm gì. Lúc này tôi rất buồn về  đã có lúc không tỏ rõ sự tôn-kính cần-thiết nhưng tôi vô cùng biết ơn ông về những điều khác.

    Tôi cám ơn Thượng-Đế đã để tôi có được ông trong 15 năm. Tôi rất sung-sướng là tôi có thể tỏ cho ông biết tôi yêu ông đến chừng nào.

    Con người kỳ-diệu đó chết với nụ cười trên mặt và sự mãn-nguyện nơi con tim.

    Ông biết ông đã rất thành-công như một người chồng, một người cha, một người anh, một người con và một người bạn.

    Tôi tự hỏi sao vô-số nhà triệu phú không thể nói được như vậy?